Commissie Protocollaire Zaken

Overige Adviesorganen, Commissies en Bijzonderheden

Raad van Advies
Geert de Brouwer (vz)
Leon Kerkhofs, Club 111
Noud Swinkels, Bavaria, Swinkels Family Brewers
Perry Kusters, Stakeholder VME Horeca
Jurriaan van de Valk, Stakeholder Pullman
Eric Boselie, Ehv 24-7
Gerard van der Vleuten,SFEC/EV
vacature, gemeente

Commissie Communicatie
Coordinator / Pers / Frits: Hans Matheeuwsen
Redactie / teksten: vacature
Vormgeving: Ine Marijke Schurink
Website / Historie:  Erevz FEC Wim Martens
Social Media: Wim Martens a.i./Finje Strang
Lampegatter / advertenties: Ron Meurkens
SFEC bestuur: Renee van de Hurk
Adressenbestand: Henny van Hassel 

Prins Keuze Commissie
Bernard Gosselink, namens SOSP, voorzitter
Laurens Weers, penningmeester SFEC, namens SFEC
Levi van Deurzen, namens VOLG
Jan Joost de Jong, bestuurslid SHE en BIZZ (Horeca en bedrijfsleven)

Hoe wordt je Stadsprins M/V? KLIK HIER
(uit: Lampegatse Nieuwsbrief, januari 2022)

Wie wordt de Neie?
KLIK HIER
(uit de pers, 2008)

Prins Begeleidings Commissie
De taken van de Stadsprins zijn veelomvattend. Er is geen tijd om dit al doende te leren. Dus is er een Prins Begeleidings Commissie die, voorafgaand aan de inauguratie, zorgt dat de NeiE op de hoogte is van het wel en wee van het Lampegatse Carnaval. Daarnaast zorgt deze Commissie voor de vervaardiging en aanpassing van het Voorlichtingsboek over alle wetenswaardigheden van het Lampegatse Carnaval, de Commissies, Evenementen en Verenigingen.

Technische Commissie
Geen feestcommissie maar een werkcommissie die zich bezig houdt met het vervaardigen van decors en andere materialen benodigd voor de aankleding van de festiviteiten.

Bijzonderheden 

Waar komt de Lampegatse Uitdrukking "SALAAI" vandaan?
klik hier voor de oplossing 

 

De Lampegatse Vlag 

lampegatsevlag.jpg                   lampegatsevlag1.jpg

Uit: Lampegatsd carnaval, een Cultuurhistorisch overzicht
(Willem v.d. Sommen, 2004)

lampegatsevlag2.jpg