Commissie Protocollaire Zaken

Overige Adviesorganen en Commissies

Raad van Advies
Geert de Brouwer (vz)
Leon Kerkhofs, Club 111
Noud Swinkels, Bavaria, Swinkels Family Brewers
Perry Kusters, Stakeholder VME Horeca
Jurriaan van de Valk, Stakeholder Pullman
Eric Boselie, Ehv 24-7
Gerard van der Vleuten,SFEC/EV
vakature, gemeente

Commissie Communicatie
Coordinator / Pers / Frits: Hans Matheeuwsen
SFEC: Angeline van Neerven
Pers / Redactie: Marie-José Dekkers
Lampegatter/advertenties: Ron Meurkens
Vormgeving: Ine Marijke Schurink
Website / Historie / Erevoorzitter FEC: Wim Martens
SFEC bestuur: Pascal van de Haar
Adressenbestand /merchandise: Henny van Hassel
Social Media: Mischa van Deurzen / Wim Martens / vakature

Prins Keuze Commissie
Bernard Gosselink, namens SOSP, voorzitter
Laurens Weers, penningmeester SFEC, namens SFEC
Levi van Deurzen, namens VOLG
Jan Joost de Jong, bestuurslid SHE en BIZZ (Horeca en bedrijfsleven)

Wie wordt de Neie? KLIK HIER

Prins Begeleidings Commissie
De taken van de Stadsprins zijn veelomvattend. Er is geen tijd om dit al doende te leren. Dus is er een Prins Begeleidings Commissie die, voorafgaand, aan de inauguratie, zorgt dat de NeiE op de hoogte is van het wel en wee van het Lampegatse Carnaval. Daarnaast zorgt deze Commissie voor de vervaardiging aan aanpassing van het Voorlichtingsboek over alle wetenswaardigheden van het Lampegatse Carnaval, de Commissies, Evenementen en Verenigingen.

Technische Commissie
Geen feestcommissie maar een werkcommissie die zich bezig houdt met het vervaardigen van decors en andere materialen benodigd voor de aankleding van de festiviteiten.

Waar komt de Lampegatse Uitdrukking "SALAAI" vandaan?
klik hier voor de oplossing